Category Archives: Urbanisme, Ord Territorial

No en tenien prou amb destroçar Mallorca, que se n’anaren a Cancún (2a part)

Cancún, tot inclòs (2a part)

Segona part del programa Cròniques produït per Televisió de Mallorca. El canal de televisió fou clausurat pel PP per emetre programes com aquest. En aquest es denuncia les pràctiques de les cadenes hoteleres mallorquines que exporten el model turístic de masses a les costes de Cancún en contra de l’economia, la cultura i l’ecologia autòctones.

No en tenien prou amb destroçar Mallorca, que se n’anaren a Cancún (1a part)

Cancún, tot inclòs 1a part

Primera part de les dues que componen el programa cròniques, de Televisió de Mallorca, dedicat a l’exportació de la indústria turítica balear al Carib. El model balear, conegut despectivament per balearització, aterra a les costes de Centre Amèrica per repetir les mateixes atrocitats urbanístiques, corrupció inclosa.

Els 68 apartaments de Ses Covetes han de ser enderrocats abans del 15 de maig

16 de novembre 2012 Diario de Mallorca

La Sala de la Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de Balears obliga a l’Ajuntament de Campos a enderrocar els 68 apartaments abandonats a mig construir en el nucli de Ses Covetes, molt prop de la platja des Trenc abans del 15 de maig.

El TSJB obliga a l’alcalde de l’Ajuntament de Campos Sebastià Segrera, Peixet, fill del principal promotor i constructor de l’esmentada urbanització a registrar el projecte de derrocament abans del 15 de gener.

Hi ha la possibilitat que l’Ajuntament presenti un recurs de reposició davant la Sala però es tracta d’una resolució executiva, de manera que el recurs no suspen ni altera, en principi, els terminis d’execució de la resolució.

Mallorca ha passat de tenir 53.354 cases de camp a 226.590 i 40.000 piscines

Diario de Mallorca 06 de novembre de 2012

Un estudi de la UIB posa de manifest la dèria edificadora en el sòl rústic mallorquí a causa del turisme residencial no reglat i el turisme immobiliari.

El departament de Ciències de la Terra revel·la que les cases de camp s’han multiplicat per 4 en els últims 30 anys.

El 1987, a partir d’imatges aèries es quantificaren 53.374 edificacions en el sòl rústic. Dotze anys després s’arribaven a 74.000. L’actualització de l’estudi ha determinat que existeixen 226.590. L’autor del darrer estudi, el professor Macià Blàzquez, ho explica a partir del canvi de model rural que ha experimentat la illa. “El turisme residencial no reglat suposa uns ingresos addicionals per a molts propietaris de xalets en el camp. Lloguen l’habitatge, principalment a estrangers, i això ha suposat un increment espectacular del nombre d’edificacions.

Però existeix un altre fenomen que ha potenciat la construcció en sòl rústic: el turisme immobiliari. Aquest consisteix en la construcció d’habitatges en el camp per a poder-les vendre a estrangers i persones d’un alt poder adquisitiu. El canvi de model ha coincidit amb l’abandonament massiu de l’activitat agrícola i ramadera en les zones rurals mallorquines.

Una altra xifra que sorprèn per la seva magnitud és la quantitat de piscines, unes 40.000. Tot i que té una explicació, ja que va en consonància amb el nombre d’habitatges, ja que per poder vendre o llogar un xalet és imprescindible que el terreny en tingui una. És una de les primeres condicions que imposen els inquilins.

La conquesta del Carib

La conquesta del Carib

Televisió de Mallorca ens mostra en aquest reportatge com les cadenes hoteleres mallorquines han exportat el model turístic de masses, conegut com a “balearització”, a les costes de  centreamèrica, i els problemes ambientals, socials i econòmics que han provocat.

Carreteres a la mallorquina

Documental produït per Televisió de Mallorca en el qual destapa les irregularitats comeses durant l’execució del desdoblament de la carretera Manacor – Palma.

Avui la que fou presidenta del Consell de Mallorca per UM, Maria Antònia Munar, s’enfronta a diversos litigis per casos de corrupció, i Televisió de Mallorca ha estat clausurada pel PP, antic soci de govern de UM.

Runes modernes, una topografia del lucre

Julias Schulz-Dormunburg

Runes modernes, una topografia del lucre és un inventari fotogràfic de la construcció especulativa que ha tingut lloc a Espanya. Es tracta de paratges ocupats per urbanitzacions abandonades, paisatges residuals, que mostren l’herència en el territori de l’esclat de la bombolla immobiliària.